Tahap Pembinaan

JENJANG PEMBINAAN :

  1. Masa Aspiran                                      1 tahun
  2. Masa postulant                                    1 tahun
  3. Masa Kanonik (Nov. I)                       1 tahun
  4. Masa Novisiat II                                 1 tahun
  5. Masa berkarya sebagai Yunior           1 – 9 tahun
  6. Masa Medior